Stekni naviku za štednju.

Za više informacija, ostavi nam svoje podatke.ili povezanih društava ProCredit grupe ili bilo kojeg društva angažovanog od strane ProCredit Bank, a koji se mogu nalaziti i izvan Bosne i Hercegovine, u svrhu korištenja usluga. Upoznat sam da u bilo kojem trenutku mogu uskratiti ovu saglasnosti slanjem e-maila ili dopisa na kontakt adrese ProCredit Bank.

FlexSave je slobodna automatizovana štednja koja klijentima omogućava da polažu i povlače sredstva sa štednog računa kada god i gdje god to njima odgovara bez bilo kakvih provizija.

ProCredit Bank daje stimulativnu kamatnu stopu od 0,40% za ovaj atraktivni proizvod.

FlexSave računu klijenti u svakom momentu mogu pristupiti putem internet i mobilnog bankarstva.

FlexSave dostupna je u sklopu Aktivne usluge bez ikakvih dodatnih provizija i uslova.