Potpuno samostalno i bez ograničenja možete dodavati i podizati novac, kada god Vama to odgovara.

Za više informacija, ostavite nam svoje podatke.ili povezanih društava ProCredit grupe ili bilo kojeg društva angažovanog od strane ProCredit Bank, a koji se mogu nalaziti i izvan Bosne i Hercegovine, u svrhu korištenja usluga. Upoznat sam da u bilo kojem trenutku mogu uskratiti ovu saglasnosti slanjem e-maila ili dopisa na kontakt adrese ProCredit Bank.

Štednju u svakom trenutku možete prebaciti na tekući račun i podići u KM i EUR valuti bez naknade.

Upravljajte svojom štednjom bilo kada i bilo gdje putem internet i mobilnog bankarstva!

Štedite fleksibilno i budite nagrađeni atraktivnom kamatnom stopom.

Otvorite FlexSave u KM i EUR valuti bez naknade u sklopu Aktivne usluge.

Ne morate čekati cijelu godinu. Kamata se svakog mjeseca pripisuje na Vaš tekući račun!